Aktualizačné školenia sú 8 hodinové informácie o zmenách a špecifikách v STN. Školenia sú podľa počtu prihlásených uchádzačov, stále v prvú sobotu v mesiaci so začiatkom o 8:00 hod na ulici Zelená 279/42 vo Veľkých Kapušanoch.

Cena školenia s vydaným osvedčením je 50€.


Príprava a overenie elektrotechnikov (§21, §22 a §23) začína podľa počtu záujemcov každú poslednú sobotu v mesiaci s tým, že bude prvá príprava v počte 4 hodín so začiatkom o 8:00 hod na Zelenej 279/42 vo Veľkých Kapušanoch. Po dohode s účastníkmi ďalšie školenia budú v nedeľu poprípade v pondelok, v počte 11hodín a ostatné v pondelok poprípade v utorok.


Overovanie vedomosti bude stále v prvý piatok v mesiaci o 14:00 hod na Zelenej 279/42 vo Veľkých Kapušanoch.
Cena prípravy s overením a s vydaním osvedčenia: